• info@yasam-saglik.com
  • 0533 194 09 56

Tırnak Çekimi

İnsanların tüm ağırlığını taşıyan ayaklarının sağlıklı olması ve düzenli aralıklar ile bakımının yapılması oldukça önemlidir. Kişilerin tırnak sağlığı, ayak sağlığının oldukça önemli parçaları arasında yer almaktadır. Genel olarak kişilerin yanlış ayakkabı tercihleri nedeni ile oluşmakta olan tırnak sorunları, kişilerin yaşam kalitesinin ciddi ve olumsuz bir şekilde etkilenmesinin yanı sıra, büyük bir acı duymasına da neden olmaktadır. Ayrıca tırnak mantarları, tırnaklarda görülen şekil bozuklukları, tırnak kalınlaşmaları, tırnakların hatalı yapısı, travmalar, gebelik dönemi ve tırnakların gereğinden fazla dipten kesilmesi tırnak sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Tırnak çekimi tedavisi ile düzelebilecek bazı tırnak sorunları, insanların yaşam kalitesinin yükselmesini ve daha rahat hareket edebilmelerini sağlamaktadır. Özel Yaşam Sağlık Merkezi uzmanlarımız tarafından son derece profesyonel ve hijyenik bir şekilde yapılmakta olan tırnak çekimi, uygulama bölgelerinin anestezik maddeler kullanılarak uyuşturulması ile yapılmaktadır.

Tırnak Çekimi Nasıl Yapılmaktadır?

Tırnak çekimi tedavisi, evde yapılmakta olan tedavilerin başarısız olması, sürekli tekrarlayan tırnak batması durumu yaşanması, rahatsızlığı tetikleyen diyabet gibi sorunların bulunması gibi uygulamalar başarısız olarak sonuçlandığında yapılan bir uygulamadır. Şiddetli tırnak batması durumunun yaşanması halinde merkezimiz uzmanları tırnakların belirli bir kısmının ya da tamamının çekilmesini önermektedir. Uzmanlarımız uygulama bölgesini uyuşturduktan sonra, bölgede oluşabilecek kanamayı kontrol altına almak adına parmak köküne turnike yerleştirmektedir. Özel ekipmanlar eşliğinde uygulamayı tamamlayacak olan uzmanlarımız, tırnak köküne dikey olacak şekilde bir kesik atarak gerekli görülen kadar tırnak kısmını çıkartmaktadır. Uzmanlarımız, operasyonu tamamladıktan sonra, çekilen tırnağın üzerine vazelin uygulamakta ve kapalı bir bandaj malzemesi ile sarmaktadır.

Tırnak Çekimi Uygulaması Ne Kadar Sürmektedir?

Tırnak ile ilgili tüm sorunlar eve uygulanmakta olan tedaviler sonucunda geçmiyor ve kişilerin aşırı ağrı hissetmesine neden oluyorsa, tamamen ya da kısmi tırnak çekimi uygulaması yapılmaktadır. Oldukça efektif bir uygulama olan bu işlem, özellikle batık tırnakların tedavisinde kullanılmaktadır ve neredeyse bir saat gibi kısa bir süre içinde tamamlanmaktadır. Tırnak çekimi uygulaması sonunda herhangi bir istirahat ya da yatış işlemine gerek kalmadan, gündelik yaşantıya geri dönülmektedir. Hatta uygulamayı yaptıranlar rahatsızlıktan ve ağrı verici durumdan kurtulmaları nedeni ile daha rahat olacaktır ve yaşam kalitelerinin artması sağlanacaktır.
Tırnak mantarı enfeksiyonlarında tırnağı ameliyatsız(kimyasal yöntemle) çektirme, ağrısız bir işlemdir. Bir klinikte veyadoktorunuzun muayenehanesinde uygulanan bu yöntemle tırnağın sağlıklı kısmı ellenmez.Yalnızca hastalıklı ve hasar görmüş tırnak çekilir. Ya (ayırma denen) tümtırnak ya da (temizleme adı verilen) tırnağın bir kısmı çekilir. Bu işlemneredeyse her zaman ağrısızdır. Doktorunuz önce iltihaplı tırnağı çevreleyen sağlıklı cildekumaş bir yara bandı yapıştırır. Daha sonra üre içerikli bir pomad tırnakyüzeyinin üzerine doğrudan sürülür ve bu kısım uygun bir bandajla kapatılır.Pomad, sürüldükten 7-10 gün içerisinde tırnağın yumuşamasını sağlar. Bu sürezarfında tırnağı ve bandajı kuru tutmaya özen göstermelisiniz. Tırnak yumuşadıktan sonra doktorunuz kimyasal madde sürülmüştırnağı ya tırnak yatağından ayırarak ya da tırnağın hastalıklı kısmını keserekalır. Çekme işleminden sonra açıkta kalan kısım daima kurututulmalıdır. Bu bölge, 2 hafta içerisinde iyileşme gösterir. El tırnaklarınınyeniden uzaması 6 ayı bulurken ayak tırnaklarında bu süre bir veya birbuçukseneyi bulur. Tırnağın ameliyatsız çekilmesi, normalin dışında büyümedendolayı kalınlığı artmış ciddi mantar enfeksiyonlu tırnak vakalarındauygulanabilir. Bu işleme ender olarak ihtiyaç duyulur. Enfeksiyon, hastalıklı ölü doku alındıktan sonra kalaniltihaplı alana mantar kremi sürülerek veya ağızdan mantar ilacı alınaraktedavi edilebilir. Tırnak çekildikten sonra yara enfeksiyon kapabilir. Bubölgeyi kuru ve temiz tutarak ve üzerine antibiyotikli bir merhem uygulayarak emfeksiyonriskini azaltabilirsiniz. Mantar enfeksiyonu tam olarak öldürülmemiş olabilir ve yeniçıkan tırnağı da etkileyebilir. Tırnağı çektirmek, iltihaplı alana doğrudan bir mantar kremisürülmesine olanak sağlayarak enfeksiyonun iyileşme olasılığını arttırır. Bu işlem, ciddi tırnak enfeksiyonlarının iyileşmesine yüksekbir şans tanır.

Leave a comment

Call Now Button