• info@yasam-saglik.com
  • 0533 194 09 56

Apse Boşaltma

Apse vücudun farklı bölgelerinde çıkabilen irin adındaki iltihaplı sıvının birikmesidir. Bilindiği üzere insan vücudunun çeşitli savunma mekanizmaları vardır. Vücuda giren zararlı bakteri ya da mantar tipli mikroorganizmalarla savaş veren vücudun savunma mekanizmasının kahramanı alyuvarlar bu savaş esnasında iltihaplı sıvının vücutta birikmesine neden olur. Biriken bu iltihaplı sıvının biriktiği yere göre farklı yöntemlerle boşaltılması gerekir. Apse oluştuğu zaman vücut ateş yükselmesi, kızarıklık, halsizlik ve ağrı gibi farklı tepkiler de verebilir. Ateşi düşürmek veya ağrıyı dindirmeye çalışmak yerine apsenin tedavi edilmesi öncelikli olmalıdır. Apse boşaltma işlemi yapılmadan önce apsenin sebebi ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi ile tespit edilmelidir.

Hangi Bölgelerde Apse Görülür?

Apse bulunduğu yerle göre adlandırılır. Anal apse hastanelerde sık rastlanan bir apse türüdür. Dışkılama kanalı olan anüs mikrop kapma ihtimali yüksek olan bir bölgedir. Anüsün dışkılama anında aşırı zorlanması sonucu mikropların yerleşmesi ile anal apseler oluşur. Apse boşaltma işlemi antibiyotiklerle ya da ameliyatla gerçekleşebilir. Bir diğer sık görülen apse çeşidi kuyruk sokumu apsesidir. En etkili yöntemi ameliyat olarak bilinir ve ameliyat sonrası bir müddet antibiyotik kullanımı gerekir. Diğer sık gözlenen apse çeşidi periapikal apsedir. Ağız içi besinlerin alımından dolayı ve sürekli açık olmasından dolayı mikroorganizmaların yerleşip üremesi için uygun bir ortamdır bu yüzden ağız içinde gözlenen bu apse çeşidine de sık rastlanır. Diş etlerinde gözlenen bu apse çeşidi küçük boyutlardadır. Bu apsenin tedavisinde öncelikle apsenin yeri belirlenir daha sonra antibiyotik tedavisine başlanır gerekirse diş hekimi apseyi boşaltıp temizleyebilir. Cilt apsesi, vajinal apse omurilik apsesi gibi daha pek çok apse çeşidi vardır ve uygun muayeneden sonra tedavisine hekimler tarafından karar verilir.

Apse Boşaltma Tedavisi

Apse boşaltımı apselerin tedavisinde sık uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi yöntemi uygulanırken sağlık kurallarına mutlaka uyulmalı, tedavinin uygulandığı ortam da hijyenik olmalıdır.  Gereken muayeneler yapılıp tanı konulduktan sonra tedavi yöntemine karar verilir. Apse boşaltma tedavisine karar verildikten sonra Özel Yaşam Sağlık Merkezi apse boşaltma işlemini gerçekleştirmektedir. Tedavi ve iyileşme süreleri apsenin yerine ve hastaya bağlı olarak değişebilir. Tedavi edilen bölümün 1 hafta gibi bir sürede iyileşmesi için uzman hekim kontrolü gereklidir.
Apse, herhangi bir organda veya dokuda mikroorganizmalar tarafından oluşturulan iltihabi durumun vücut tarafından sınırlandırılmaya çalışılmasıyla oluşan enfeksiyon odağıdır. Apsenin büyüklüğüne bağlı olarak değişen ateş, ağrı, kızarıklık gibi semptomlar sıklıkla eşlik etmektedir. Yerleşim yerine göre apselerin isimlendirilmesi değişkenlik gösterebilmektedir. Yoğun antibiyotik tedavisi apse tedavisinde mutlaka uygulanması gereken ilk tedavi şeklidir. Ancak apse tedavisinde sadece antibiyotik kullanımı yetersiz olabilmektedir. Özellikle derin dokularda yerleşimli apselerde (örneğin; karın zarları arasında, karaciğerde, böbrekte, akciğerde gibi) bu iltihabi odağın uygulanacak girişimsel bir işlemle uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu girişimsel işlemler; 1.Cerrahi olarak apse drenajı 2.Perkütan olarak apse drenajı   Cerrahi Olarak Apse Drenajı Ameliyat ile apse gelişen alandaki odağın uzaklaştırılması işlemidir. Apsenin geliştiği bölgeye göre lokal anestezi, genel anestezi veya spinal-epidural anestezi ile ağrı giderildikten sonra hasta steril şartlar altındayken ameliyat ile iltihaplı bölge uzaklaştırılır. Gereklilik halinde bu bölgenin içerisine bir ucu vücut dışında, bir ucu ameliyat bölgesinde kalacak şekilde kateter denilen plastik tüpler yerleştirilerek iltihaplı alanın ameliyat sonrasında da dışarı akması sağlanır. Ameliyat sonrası dönemde ameliyat öncesi dönemde de olduğu gibi antibiyotik kullanımına devam edilmelidir. Perkütan Apse Drenajı Girişimsel Radyologların sıklıkla uyguladığı tedavi yöntemlerinden biridir. En sık uygulanan bölgeler karın içi apseler, akciğer apseleri, uzuvlarda görülen apselerdir. Karın içi apseler karın zarı boşluğunda olabildiği gibi, karaciğer, böbrek, dalak gibi organlar içerisinde de gelişebilmektedir. İşlemin başarı oranı oldukça yüksektir. Girişimsel radyologlar apse drenaj işlemlerini Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda yaparlar, yani işlem sırasında boşaltılacak apse odağı görüntülenerek işlem yapılmaktadır. Bu da işlem başarısını ve sonuçlarını olumlu yönde etkilemektedir. Perkütan apse drenajında herhangi bir ameliyat prosedürü uygulanmamaktadır. İşlem girişimsel radyoloji odasında, anjiografi odalarında, muayene odalarında ya da ortam müsait değil ise ameliyathanede uygulanabilmektedir. Drenaj (boşaltma) işlemi için lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu girişim yapılacak yerin küçük iğneler ile uyuşturulması işleminden ibarettir. Daha sonra apse boşaltılacak alan aynı ameliyatta olduğu gibi steril örtülerle örtülür, boşaltım yapılacak alan sterilizasyon sağlayacak sıvılarla temizlenir. Daha sonra girişimsel radyolojide kullanılan birtakım iğneler yardımıyla apse içerisine ulaşılır ve bu bölgeye boşaltım yapmak amacıyla kateter denilen plastik tüp yerleştirilir. Bu tüpün bir ucu apse içerisinde, diğer ucu vücut dışında kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Tüp yerleştirildikten sonra bazı durumlarda çıkmasını engellemek veya kıyafetlere takılmasını önlemek amacıyla cilde sabitlenir. Apse drenajı sonrasında hasta bir süre daha antibiyotik kullanmaya devam eder. Bu şekilde apsenin tekrarlaması önlenmiş veya iltahabi dokunun bir kısmının içeride kalması durumunda bu kalan iltihabın yok edilmesi sağlanmış olur. Apse drenaj tüpü (kateteri) yerleştirilen kişinin tedaviye verdiği cevaba bağlı olarak tüp bir süre içeride bırakılır. Bu süre kişinin klinik durumuna veya kateterden günlük olarak akan iltihabın miktarına göre ayarlanır. Sıklıkla, yerleştirilen kateterden günde 10 cc iltihap gelecek şekilde azalana kadar tüp çekilmez. İltihabın bittiği, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya gerekli durumlarda MR gibi tanı araçlarıyla görüldükten sonra tüp çekilebilir. Tüpün çıkartılma işleminden sonra tüpün ciltteki giriş yerine bir süre pansuman yapılabilir. Genellikle bu bölgeye herhangi bir dikiş atmaya gerek kalmaz. Ancak kalın tüp yerleştirilen vakalarda cillte 1-2 cm gibi açıklık kalması durumunda dikiş gerekebilir.   Perkütan Apse Drenajının Avantajları  1. İşlem sadece lokal anestezi ile uygulanır, genel anesteziye gerek kalmaz. 2. İşlem sırasında ve sonrasında ağrı azdır ya da hiç yoktur. 3. Ameliyat olmadığından dikiş-kesi gerekmez, kozmetik sonuçları iyidir. 4. Hasta genel durumu müsaitse kısa sürede (işlemden hemen sonra) ayağa kalkabilir. 5. Hastanede yatış süresi kısadır. 6. İşlem görüntüleme kılavuzluğunda gerçekleştirilir; Ultrason, Tomografi gibi cihazlar ile gerçekleştirildiği için hata riski düşüktür. 7. Ameliyathane ortamı gerektirmez 8. Tedavi maliyeti düşüktür.

Leave a comment

Call Now Button